ANALIZA DEFINICJI POJAZDU

Od kilku miesięcy nasza organizacja uczestniczy w pracach Zespołu Do Spraw Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji powołanego przez Ministerstwo Środowiska. Recyklerzy Polscy - Związek Pracodawców zlecił analizę definicji pojazdu kompletnego oraz definicję "szkody całkowitej", jako kluczowe w przypadku dla recyklingu pojazdów i poruszanej podczas prac Zespołu problematyki.
W załączeniu opinia techniczna przygotowania przez rzeczoznawców inż. Janusza Dolińskiego oraz mgr inż. Dawida Dolińskiego. Kolejnym dokumentem, przygotowanym przez Panią adwokat Barbarę Piesowicz na zlecenie naszego Związku jest propozycja przepisu dotyczącego znaku graficznego identyfikującego przedsiębiorstwo jako stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zachęcamy do zapoznania się treścią dokumentów i wnoszenia ewentualnych uwag.

OPINIA TECHNICZNA EX-3021-15

OPRACOWANIE DLA RPZP - MEC.BARBARA PIESOWICZ