GRUPA SPRZEDAŻOWA SUROWCÓW

Drastyczne spadki cen surowców jakich branża złomowa nie pamięta od lat, zmiany klas złomu oraz warunków przyjmowania

złomu karoseryjnego przez huty zmuszają do nowego spojrzenia na ten obszar działalności stacji demontażu pojazdów. O

szansach sprzedaży surowców w silnej grupie oraz nowych rynkach zbytu i możliwościach za tym idących, opowie Pan

Ryszard Luzak, Prezes zarządu firmy Scraptrader.pl sp. z o.o., będącej Członkiem Związku Pracodawców – Recyklerzy

Polscy na spotkaniu informacyjnym w dniu 29 stycznia 2016 r., organizowanym przez nas w Kielcach. Warunki uczestnictwa w

spotkaniu i szczegółowe informacje o programie spotkania znajdują się tutaj:

https://rpzp.org/czytaj/szkolenia.html