MISJA STACJI DEMONTAŻU

* Co to jest Stacja demontażu pojazdów ?

Najprościej rzecz ujmując stacja demontażu pojazdów to zakład w którym złomuje się samochody i selektywnie gospodaruje odpadami z nich powstałymi. Po wejściu w Zycie ustawy  z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202.) ustanowiono zasady i obowiązki recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Recykling pojazdów to misja do realizacji by minimalizować negatywny wpływ odpadów na środowisko.

W dobie ciągłego rozwoju cywilizacyjnego naszego społeczeństwa , kiedy samochód przestał być dobrem luksusowym, a stał się powszechnie dostępnym dla wszystkich  narzędziem do korzystania z dobrodziejstw cywilizacji jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za jego cykl użytkowy . Codziennie widzimy reklamy nowych modeli samochodów. Wiemy jak kupić nowe auto – wybór jest bardzo duży !  Wiemy także gdzie się udać żeby kupić używane auto – komisy samochodowe znamy wszyscy.

Ale co zrobić z samochodem, który jest wyeksploatowany ?, stary?, nie nadający się do jazdy ?, powypadkowy ? . Gdzie można otrzymać dokument złomowania żeby wyrejestrować auto i co równie ważne przestać płacić obowiązkowe OC ?

  • Z reklam w telewizji tego się nie dowiemy !
  • Recykling pojazdów nie jest reklamowany !
  • A wiedza o złomowaniu auta potrzebna jest każdemu !

* Kto wyda  zaświadczenie o złomowaniu samochodu ?

Zaświadczenie o złomowaniu samochodu ma prawo wydać legalnie działająca stacja demontażu pojazdów, która posiada zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzenie działalności w zakresie demontażu pojazdów. W województwie mazowieckim takie zezwolenie dla stacji demontażu pojazdów wyda Marszałek Województwa Mazowieckiego, w śląskim Marszałek Województwa Śląskiego itd.  Stacja demontażu pojazdów posiadająca zezwolenie swojego marszałka może wydawać ZAŚWIADCZENIA  dla pojazdów przyjętych do tej stacji. Każdy właściciel samochodu , który zezłomuje swój samochód na podstawie otrzymanego zaświadczenia wyrejestruje go w wydziale komunikacji i od daty złomowania polisa OC samochodu wygasa. Mamy pewność że zakończyliśmy cykl używania naszego auta zgodnie z obowiązującymi przepisami.


* Co dzieje z samochodem na stacji demontażu ?

Samochody są demontowane, odzyskuje się z nich części zamienne a elementy nieużyteczne są przeznaczane na odpady. Powstają metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, płyny eksploatacyjne, tekstylia, akumulatory, zużyte opony, szkło itp. Wszystkie odpady są selektywnie gromadzone i przekazywane do recyklingu i unieszkodliwienia. Przykładowo przesegregowany według odpowiednich klas złom, jest dostarczany do hut; opony po odpowiednim przygotowaniu mogą być wykorzystywane jako paliwo alternatywne , itd.  Tak więc samochód wycofany z eksploatacji jest zagospodarowany zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki a działalność stacji demontażu przyczynia się do ochrony środowiska poprzez minimalizowanie odpadów .