POSIEDZENIE ZARZĄDU RECYKLERÓW POLSKICH - ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
  • POSIEDZENIE RPZP
    Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.12.2015 r., odbyło się posiedzenie Zarządu Recyklerów Polskich - Związku Pracodawców. Spotkanie zostało zorganizowane w pięknym hotelu Magnolia w Kielcach. W trakcie posiedzenia omówione zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Związku, a także istotne dla wszystkich kwestie jak uczestnictwo naszych przedstawicieli w Zespole d.s. Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji powołanym przez Ministerstwo Środowiska, możliwość współpracy w zakresie stworzenie sieci zbierania pojazdów w konsekwencji zmian ustawy o recyklingu pojazdów wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2016. Zarząd zaproponował także organizację spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów, które zaplanowano na 29.01.2016 r., w Kielcach. Spotkanie mające przybliżyć właścicielom SDP, zmiany w przepisach, obowiązki i konsekwencje za ich niespełnienie, a także przedstawić nowe możliwości w obrocie surowcami oraz szansę w stworzeniu elitarnej sieci zbierania PWE. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli także Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.