RECYKLING I ODZYSK MATERIAŁÓW

Obecnie bardzo wielkie znaczenie ma ekologia, również w motoryzacji. Narzucane są normy ekologiczne dotyczące emisji spalin, tego, z czego mogą być zbudowane auta, a także tego, jak wiele z takiego auta można później ponownie wykorzystać lub przetworzyć. Z perspektywy emocji spalin obecnie najbardziej ekologiczne auta to hybrydy i auta spalinowe. Te pierwsze zasilane są silnikiem spalinowym, który wspiera silnik elektryczny. Te auta palą więc niewielkie ilości paliwa, co pozwala na dodatkowe ładowanie akumulatora, który zasila z kolej silnik elektryczny. Samochody elektryczne w ogóle nie mają wpływu na emisję spalin ponieważ w pełni zasilane są przez silniki elektryczne. To, co jeszcze 4 czy 5 lat wydawało się futurystyczną wizją, dziś staje się rzeczywistością.

Po naszych drogach jeździ coraz więcej aut elektrycznych i hybrydowych. Te auta, które nadal zasilane są silnikami benzynowymi i dieslem, muszą być wyposażone w bardzo nowoczesne systemy oczyszczania spalin, tylko w ten sposób mogą bowiem spełniać rygorystyczne normy ekologiczne. Dziś dopuszczalna norma emisji CO2 wynosi 1g/km. Niestety, dotyczy to tylko obecnie produkowanych aut, te starsze wciąż zatruwają środowisko.

Jednak ekologiczne auto, to nie tylko te, które emituje niewielką ilość spalin czy też nie emituje ich w ogóle, to również to auto, które zbudowane jest z elementów ekologicznych. Ekologiczne w tym przypadku nie oznacza, że jest to jakieś nowoczesne tworzywo, które nie wpływa na środowiska. Dziś określenie ekologiczne odnosi się do wszystkiego, co można poddać recyklingowi. Jeżeli dany materiał można przetworzyć przy niskim nakładzie energii, jest to ekologiczne. Recyklingowi poddawany może być dziś prawie każdy element auta. Od opon, po wyposażenie wnętrza. Zużyte opony są rozdrabniane i wykorzystywane np. jako dodatek do asfaltu, do wyrobu przedmiotów gumowych. Podobnie wszystkie elementy z tworzyw sztucznych w aucie mogą zostać poddane podobnemu recyklingowi. Elementy takie jak lusterka czy szyby z auta trafiają do hit szkła, gdzie tworzy się z nich wyroby szklane. Każdą część metalową z auta można ponownie przetopić i przeznaczyć na produkcje zupełnie nowych elementów metalowych.

Odzyskuje się również metale kolorowe, szczególnie te zaliczane do szlachetnych, których najwięcej jest np. w kolektorach. Coraz częściej przetwarza się również zużyte oleje z samochodów, które trafiają do rafinerii, gdzie są oczyszczane i przetwarzane na nowe oleje. Wiele osób mogłoby stwierdzić w tym momencie, że tworzywa sztuczne nie mają nie wspólnego z ekologią, więc auta w których się one znajdują, też nie powinny otrzymywać miana „ekologiczne”. Jest to w obecnych czasach błędne założenie. Jak już wspominaliśmy, ekologiczne jest wszystko to, co po wykorzystaniu nie zaśmieca naszego otoczenia, lecz jest na nowo wykorzystywane. Ogumienie aut i elementy z tworzywa dziś są poddawane recyklingowi w bez mała 100%. surowiec w ten sposób pozyskany ma bardzo szerokie zastosowanie.

Jeśli zatem masz stare auto i nie wiesz, co z nim zrobić, najlepiej oddaj je do stacji demontażu aut. Twoje wysłużone auto zamiast zaśmiecać i zatruwać okolice, posłuży jako surowiec do wytworzenia wielu innych potrzebnych i przydatnych materiałów. Sprawnie rozmontowane i przeznaczone do recyklingu, prawie w 100 procentach zostanie przetworzone.