Recykling Metali Nieżelaznych

Konferencja Międzynarodowa Recykling Metali Nieżelaznych

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, którego członkim jest Związek Pracodawców - Recyklerzy Polscy, jest współorganizatorem wraz z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, konferencji międzynarodowej na temat Recyklingu Metali Nieżelaznych pod patronatem honorowym prezesa KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha. Konferencja organizowana jest w dniach od 2 do 4 marca 2016 r., w Krakowie.
Tematyka konferencji obejmuje kompleksowo recykling wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie Cu, Zn, Bp, metali lekkich, metali szlachetnych, metali krytycznych, i innych zawartych w złomach, surowcach wtórnych, odpadowych, półproduktach, ściekach i innych.
Konferencja będzie stanowiła forum dla wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami ośrodków naukowych oraz firm krajowych i zagranicznych zajmujących się tą problematyką.

Tematyką konferencji będą:
- Gospodarka cyrkulacyjna.
- Rozdział i przygotowanie do przerobu surowców wtórnych, odpadów, złomów i innych.
- Przerób metodami piro-hydrometalurgicznymi.
- Urządzenia i agregaty stosowane do recyklingu.
- Energetyka procesów, odzysk ciepła.
- Ekonomia recyklingu.
- Ochrona środowiska.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma: Recykling, Rudy i Metale Nieżelazne, Magazyn Hutniczy. Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne oraz formularz rejestracyjny.

RECYKLING METALI NIEŻELAZNYCH