RPZP - RECYKLERZY POLSCY

Recyklerzy Polscy Związek Pracodawców został utworzony 27 listopada 2014 r w Łodzi, jako organizacja pracodawców działająca na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz.U. 55, poz. 235). Wśród założycieli znalazły się firmy z branży recyklingu będące pracodawcami. Głównym organem jest Zgromadzenie Członków. Bieżące decyzje w imieniu związku podejmuje Zarząd. Nad prawidłowością działań finansowych czuwa Komisja Rewizyjna, Głównymi celami działania Recyklerów Polskich Związeku Pracodawców jest:

Harmonizacja przepisów - lobbowanie na rzecz ujednolicenia stosowania przepisów prawnych regulujących recykling  , przepisów szeroko pojętej branży motoryzacyjnej i odpadowej. Wyrażanie opinii naszych członków o proponowanych zmianach w prawie jako strony społecznej, którą jest organizacja pracodawców.

Stabilizacja działalności - naszym celem jest ugruntowanie znaczenia recyklingu w gospodarce. Chcemy prowadzić „zdrowy” dialog z organami władz rządowych i samorządowych , instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, mediami, jednostkami badawczo rozwojowymi dla wzmocnienia pozytywnego wizerunku branży recyklingu w świadomości społecznej. Naszym przesłaniem jest „Wszyscy dbamy o nasze środowisko” dlatego tak ważne jest informowanie społeczeństwa , że firmy zajmujące się recyklingiem są sprzymierzeńcami zrównoważonego rozwoju.

Integracja środowiska - integrowanie środowiska branżowego, budowanie powiązań handlowych dla podniesienia opłacalności prowadzonej działalności naszych członków,  pomoc w podnoszeniu kwalifikacji pracowników naszych członków, współpraca z producentami pojazdów i ubezpieczycielami. Podnosimy świadomość interesu wspólnego oraz propagujemy postawy społecznej odpowiedzialności biznesu. Popieramy innowacyjność w biznesie poprzez transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw.

Zarząd Związku