SPOTKANIE INFORMACYJNE RPZP - KIELCE

W dniu 29.01.2016 r., odbyło się organizowane przez nasz Związek po raz pierwszy, spotkanie informacyjne w którym uczestniczyło niespełna 50 osób. Spotkanie zostało otwarte przez prezesa Zarządu Zbigniewa Wilk, który podsumował miniony rok pracy i przedstawił najważniejsze informacje oraz sukcesy organizacji oraz informację o włączeniu w skład Grupy Roboczej do spraw minimalizacji wytwarzania odpadów w tym niezdatnych do przetwarzania oraz wykorzystania materiałowego i energetycznego powołanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Kolejny blok informacyjny dotyczył zmian w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji po 1 stycznia 2016 r., i prowadzony był przez Pana Arkadiusza Dzierżanowskiego, który wskazał m.in. możliwość zaliczenia odpadów oddanych w miesiącu lutym do sprawozdania za poprzedni rok, jednak zaznaczył o jego obawach i idących za tym ryzyku, a mianowicie różnych interpretacjach tej zmiany.

Następny blok informacyjny poświęcony został informacji nt., prawidłowego przygotowania sprawozdania o odpadach i wniosku o dotację. Poruszona została także propozycja NFOŚiGW, dotycząca pożyczek celowych dla SDP, na zakup pojazdów do demontażu. Kolejna prezentacja dotyczyła zmiany przepisów w zakresie sieci zbierania. Obecni na sali włączyli się w dyskusję z prezentującym swój pomysł na stworzenie ogólnokrajowej sieci Panem Jarosławem Bochenkiem i włączenie w jej utworzenie stacji z całego kraju, w sposób zapewniający profity dla wszystkich uczestników.

Na temat możliwości uzyskania większych wpływów ze sprzedaży surowców w grupie oraz sposobach na uzyskanie najlepszej ceny na poszczególne metale mówił Pan Ryszard Luzak. Na zakończenie Pani Renata Kowalska w imieniu Zarządu przedstawiła informację na temat „ZESPOŁU WRAKI”, powołanego przez Ministerstwo Środowiska, w którego pracach uczestniczyła nasza organizacja. Uczestnicy zostali poinformowani, o propozycjach innych organizacji które zostały poparte przez RPZP, lub kwestionowane, a także z jakimi rozwiązaniami i propozycjami wystąpiła nasza organizacja. Spotkanie zakończyło się obiadem i dalszymi, już mniej oficjalnymi rozmowami w kuluarach.