SZANSE I ZAGROŻENIA W RECYKLINGU POJAZDÓW

Szanowni Państwo,
Recyklerzy Polscy - Związek Pracodawców zaprasza Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym „Szanse i zagrożenia w recyklingu pojazdów” Wejście w życie znowelizowanej ustawy o recyklingu pojazdów w dniu 01.01.2016, drastyczne spadki cen złomu, podwyższone poziomy odzysku i recyklingu, brak dopłat, obowiązki sprawozdawcze stacji demontażu; skłaniają do wielu pytań o nową sytuację w branży recyklingu pojazdów.

Uważamy, że konkretna informacja i rzeczowa dyskusja pozwolą Państwu skrystalizować poglądy i opinie na temat zachodzących zmian w recyklingu pojazdów. Zostaną Państwu zaprezentowane także nowe możliwości dla stacji demontażu, jakie daje współpraca w ramach RP-ZP w zakresie zapewnienia sieci zbierania, a także najnowsze możliwości i pomysły na jak najkorzystniejszą sprzedaż surowców.

Serdecznie Zapraszamy!
Prezes Zarządu
Zbigniew Wilk