ZBIERAJĄCY ZSEIE - PRAWA, OBOWIĄZKI, TERMINY

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. ''Zbierający ZSEiE - prawa, obowiązki, terminy'' które odbędzie się 4 lutego w Warszawie.
To ostatnia szansa aby się zapisać!
Członkom Klastra oferujemy 20% rabatu!

https://mail.exciting-news.pl/c/8qoz68cf5f/5qis24a8c0
www.akademia-recyklingu.pl

https://www.akademia-recyklingu.pl
https://mail.exciting-news.pl/c/k66qtoiivy/5qis24a8c0Czy już wiesz, jakie obowiązki musisz wypełnić w związku z wejściem w życie nowej ustawy ZSEE oraz pozostałych przepisów dotyczących podmiotów branży ZSEE?. Zmian jest sporo, a samych obowiązków wynikających jedynie z nowej ustawy o ZSEE jest wiele. Trzeba mieć również na uwadze to, iż każdy podmiot zajmujący się zbieraniem ZSEE, podlega również zapisom innych ustaw, m.in. ustawy o bateriach i akumulatorach czy "konstytucji" odpadowej - ustawy o odpadach. Aby nie pogubić się w tym gąszczu przepisów trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę i cały czas na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany.
Mamy na to lepsze rozwiązanie - udział w szkoleniu Akademii Recyklingu, gwarantujące wszystkim uczestnikom uzyskanie niezbędnej wiedzy, w zakresie stosowania wszystkich najważniejszych przepisów w branży ZSEE dla grupy zbierających ZSEE.

PROWADZĄCY
Pani Małgorzata Tomczak - Specjalistka ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Znana i ceniona przez środowisko ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska. Od wielu lat prowadzi szkolenia za zakresu wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami

CEL SZKOLENIA
1. Pozyskanie wiedzy z zakresu wymagań w stosunku do przedsiębiorców wynikających z krajowego ustawodawstwa,
2. Pozyskanie wiedzy z zakresu nowych wymagań znajdujących się w ustawie ZSEE
3. Pozyskanie wiedzy i informacji jak dostosować działalność firmy do nowej ustawy.
4. Poznanie kompendium wiedzy z zakresu obowiązków zbierających ZSEE

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
1. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników dotyczących interpretacji przepisów oraz problemów wynikających ze swojej pracy
2. Zaświadczenie Akademii Recyklingu ukończenia szkolenia
3. Materiały dydaktyczne w wersji papierowej oraz CD
4. Przykładowo wypełnione wzory sprawozdania
5. Zdobycie kompleksowej wiedzy zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa
6. Przygotowanie przedsiębiorstwa do aktualnych wymogów prawa
7. Zdobycie wiedzy, która jest obszarem zainteresowań wielu przedsiębiorców z uwagi małą ilość specjalistów w tym zakresie
8. Indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
1. Pojęcia i definicje, w tym m.in sprzętu elektrycznego oraz zużytego sprzętu na podstawie nowej przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
2. Charakterystyka podmiotów, w tym szczegółowy opis zbierających ZSEE - na podstawie nowej Ustawy ZSEE oraz ich ustawowe obowiązki
3. Zbierający ZSEE i nowe tych podmiotów miejsce w systemie ZSEE na podstawie przepisów nowej Ustawy o ZSEE - definicja zbierającego, uprawnienia i obowiązki
4. Sprawozdawczość Zbierającego ZSEE
5. Ustawa o bateriach - definicje, i obowiązki zbierających
6. Ustawa o odpadach
7. Ewidencja odpadów, zezwolenia, pozwolenia i kary oraz kontrole podmiotów zbierających ZSEE
8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania
9. Podsumowanie

METEDOLOGIA SZKOLENIA
Szkolenie wypełnione będzie ćwiczeniami praktycznymi oraz pracą na case-studies. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku" Poszczególne zagadnienia omawiane będą tylko na konkretnych problemowych przykładach.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU
683 zł NETTO +23 % VAT

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE:
- Uczestnictwo w szkoleniu,
- Materiały dydaktyczne
- Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- Konsultacje poszkoleniowe
- Serwis kawowy
- Lunch

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU
https://mail.exciting-news.pl/c/uadl4oxi0m/5qis24a8c0
https://mail.exciting-news.pl/c/de1xxcfhqc/5qis24a8c0

ORGANIZATOR SZKOLENIA
https://mail.exciting-news.pl/c/3jxdq8n16h/5qis24a8c0

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU