W tym miejscu zachęcamy Państwa do zadawania pytań naszym ekspertom. Dzięki połączeniu wiedzy naukowo - badawczej z doświadczeniem w prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wierzymy, że poruszane problemy pozwolą na pogłębienie Państwa wiedzy w zakresie recyklingu pojazdów zarówno w obszarze przepisów prawa, technicznych aspektów działalności stacji demontażu pojazdów jak i praktycznych rozwiązań stosowanych w Polsce jak i na świecie.

Zespół ekspertów pozostaje do Państwa dyspozycji. Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania:

Zobacz wybrane pytania i odpowiedzi:


W związku z uchwaleniem ustawy o recyklingu pojazdów która wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku ostatnim rokiem za który przedsiębiorca prowadzący stacje demontażu pojazdów może się ubiegać o dofinansowanie do recyklingu pojazdów jest rok 2015.


Wystarczy wypełnić zgłoszenie tu http://rpzp.org/wspolpraca.html lub wysłać skan na adres mailowy: biuro@rpzp.org. Po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu nowych Członków wnioskodawca może zostać pełnoprawnym Członkiem Związku


Naszymi ekspertami są zarówno praktycy (prowadzący od lat stacje demontażu pojazdów które specjalizują się zarówno w przetwarzaniu pod kątem pozyskania surowców oraz pozyskania części przeznaczonych do sprzedaży) jak i przedstawiciele środowisk naukowych (Uczelnie Wyższe jak i Instytuty Naukowo - Badawcze). Dzięki połączeniu wiedzy naukowej oraz wieloletniej praktyki możliwe jest przeanalizowanie pojawiających się wątpliwości w sposób dokładny.